Solární kolektory místo fosilních paliv


Možnosti využití sluneÄní energie jsou obrovské a stále více lidí si volí jako tu nejlepší a jedinou správnou cestu právÄ› solární systémy, které velmi usnadní život v domácnosti. Solární kolektory jsou dnes v mnoha provedeních a velikostech, můžete je vzájemnÄ› propojit a vytvoÅ™it tako dokonalý systém, který vám získá energii kupříkladu k ohÅ™evu vody nebo ÄásteÄnému vytápÄ›ní nÄ›kterých souÄástí interiéru. UÅ¡etÅ™ete peníze s naší spoleÄností Propuls Solar, která je na trhu se solárními systémy již velmi dlouhou dobu a své zkuÅ¡enosti velmi rádi aplikujeme do vývoje.

Nezbytná příslušenství k solárním systémům

K dobÅ™e fungujícím solárním systémům patří také nezbytné přísluÅ¡enství, bez kterého se neobejdete. Také tato přísluÅ¡enství najdete u nás v obchodÄ› a objednávat můžete kdykoliv. Zajistíme nejen samotnou montáž a programové vybavení, ale také následný servis se vÅ¡emi náležitostmi. Provedeme vám revizi solárního systému kdykoliv v roce. Z přísluÅ¡enství si u nás vyberete pÅ™edevším: výmÄ›níky, spojovací Äásti, řídící jednotky a mnoho dalšího. Solární kolektory se dlouhodobÄ› vyplácí.